Ateliér KROK

územní plánování a urbanismus

územní plány, změny územních plánů

regulační plány, změny regulačních plánů

prověřovací studie území, územní studie, studie veřejných prostranství

konzultace v oblasti územního plánování a investičních příležitostí

poradenství v oblasti oceňování nemovitostí

služby architekta

• prověření proveditelnosti různých záměrů

• návrh stavby až po autorský dozor na stavbě

• studie, územní řízení, stavení řízení, interiéry

• od rodinných domů po veřejné stavby

autorizovaný architekt 

Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

+420 732 865 400

architekt, odhadce nemovitostí 

Martinovského 181, 269 01 Rakovník

+420 737 344 334 

Působíme pod společnou značkou 

Ateliér KROK s.r.o. • Unhošťská 2021 272 01 Kladno • IČO: 049 05 547 • DIČ: CZ04905547 • Plátce DPH • Č.ú. 2000964431/2010 • Fio banka, a.s.